Over mijzelf

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Jeroen Jansen (1965).

Voordat ik in het hulpverlenend circuit terecht kwam, was ik hovenier in het bedrijf van mijn vader. Ik hield mij bezig met het ontwerpen en aanleggen van tuinen.

De overgang naar de hulpverlening ging bijna als vanzelf. Ik ontdekte dat ik in de omgang met mensen op een heel natuurlijke en geleidelijke manier tot een open contact met hen kwam. Dit heeft mij op het idee gebracht om professioneel begeleider te worden.

Mijn kracht zit in de rust die ik uitstraal en in het vertrouwen dat ik op een ander overbreng. Goed luisteren is essentieel, zo heb ik gemerkt dat mensen zich dan makkelijker durven open te stellen, waardoor we snel tot de kern en gerichte resultaten kunnen komen. Ik ervaar problemen als een uitdaging. Middels eigenschappen als creativiteit, intuïtie en -waar gepast- humor, weet ik steeds concrete oplossingen aan te dragen. Ik heb veel ervaring met traumaverwerking, ook wel Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS), Burn-out en rouwverwerking

Ik heb mijn beroepsopleiding tot Psychodynamisch en Integraal hypnotherapeut gevolgd bij het Atma Instituut voor Psychodynamiek en LifeCoaching in Amersfoort. Tevens heb ik een diploma medische en psychosociale basiskennis.

Momenteel heb ik het voorrecht om de huidige opleiding Lichaamsgerichte hypnotherapie en Lichaamsgericht coachen van het Atma instituut te ondersteunen als  supervisor. Daardoor leer ik enorm veel over groepsdynamiek en het begeleiden van groepen en kunnen mijn kennis en ervaring zich opnieuw verdiepen.

Om als therapeut te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan hypnotherapeuten die geregistreerd staan bij de NBVH en RBCZ, volg ik elk jaar de verplichte bijscholingen en neem ik deel aan intervisiegroepen. Hierdoor blijf ik up to date en blijf ik mijzelf ontwikkelen.