NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)

NLPNLP is ontstaan in de jaren zeventig door observaties van Richard Bandler en John Grinder.
Zintuigen
Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit, die zich ontwikkelt door wat we in ons leven doormaken. Elk mens doet ervaringen op via vijf zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken). Het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:
*Neurologisch
herinneringen, gevoelens, gedachten en emoties besturen ons huidige gedrag.
*Linguïstisch
communiceren doen we via taal en lichaamstaal
*Programmeren
terwijl we communiceren kunnen we van elkaar leren en veranderen.

Als de mens niet meer in staat om echt te genieten, is hem iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intensiviteit waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

Doel
NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Communicatie
NLP geeft inzicht in de structuren en processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. NLP geeft inzicht in beperkende overtuigingen en in de oorzaken die hierachter schuilgaan. De NLP-communicatiemethodiek reikt structuren en gereedschappen aan die het mogelijk maken óók succesvol te zijn. Iedereen kan zijn gedrag in positieve zin veranderen. Tenminste, als daar de wil voor aanwezig is.