Behandelovereenkomst

  Ondergetekenden,
  Therapeut: J.Jansen en cliënt(e):

  Verklaren hierbij dat zij een hulpverleningstraject met elkaar zijn overeengekomen.
  Dit traject houdt in dat er aan de hulpvraag van de cliënt(e) (zie intake) gewerkt zal gaan worden.

  De therapeutische werkwijzen kunnen bestaan uit:
  Explorerende gesprekken, aangevuld met registratie opdrachten, oefeningen gericht op ontspanning of het veranderen van patronen en bijvoorbeeld het werken met trance of imaginaties.
  Methoden uit de N.L.P, R.E.T, EMDR, Life-Coaching, Reïncarnatie-Regressie, Hypnotherapie, Imaginatietherapie, Ademtherapie, Relatietherapie, Lichaamswerk en Inner Child Work kunnen in de behandeling worden geïntegreerd.

  De sessies duren 60 tot 75 minuten en de kosten hiervan zijn doorgenomen en besproken met de cliënt(e).
  De sessies zullen om de 14 dagen worden gegeven. Mocht het ten goede van de behandeling zijn dan zal er in overleg met de cliënt(e) bekeken worden of er iedere week sessies nodig zijn en of dat er langere periodes tussen de behandelingen in kunnen gaan zitten. Dit laatste om de autonomie van de cliënt(e) te versterken en de hulpverlening te gaan afbouwen. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie door de cliënt(e), zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt(e).

  Cliënt(e) geeft toestemming om informatie in te winnen bij de huisarts en/of verwijzer.*
  JaNee
  Cliënt(e) geeft toestemming om na afloop van de behandeling de huisarts en/of verwijzer te informeren.*
  JaNee

  Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden, welke zijn vermeld aan de andere zijde van dit blad.
  Op deze overeenkomst die door ondergetekenden is gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

  Aldus naar waarheid ingevuld
  Te:

  Handtekening Therapeut:

  Met het aanvinken gaat u akkoord met de behandelovereenkomst.

  (is client(e) minderjarig dan ook handtekening van èèn van de ouders of verzorgers van client (e))
  Akkoord ouders of verzorger


  Jeroen Jansen Praktijk voor Psychodynamische en Integrale Hypnotherapie
  Liemersallee 1 • 6931 KH Westervoort • Mobiel 06 – 42136047 • info@therapie-arnhem.nl
  ASNbank • iban: NL69ASNB0707586984 • KvK: 09207238 • BTW nr: NL161848059B01 NBVHLicentienummer: 07109 RBCZ licentienummer: 403149R • SCAG licentienummer: 10191 • AGB-code: 90-040605 • Praktijkcode: 90-19020