Life Coaching

imagesIk begeleid mensen intensief om vanuit een ander perspectief naar zichzelf te kijken. In het coachingstraject gaan we met elkaar in gesprek. Door uit te spreken waar je mee zit, lucht je in de eerste plaats je hart. Maar ook hoor je jezelf praten en dat schept helderheid.

Centrale vragen die aan de orde komen zijn: Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? Waar ligt mijn passie? Wat vind ik werkelijk zinvol? Waar ben ik écht goed in? Met wat voor mensen wil ik het liefst omgaan?

Ik werk volgens de principes van Life Coaching. Als coach ondersteun ik een cliënt bij het vormgeven van zijn/haar eigen leven. Dit houdt in dat ik hulp bied bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties, het vloeiend doorlopen van de verschillende fases in de levensloop en het vinden van een passende loopbaan.

Als coach help ik mee om problemen op te lossen van zowel individuen als organisaties op vele gebieden en bezit vaardigheden waarmee hij op effectieve wijze kortdurende interventies kan toepassen.

Coaching is exclusief BTW