Klacht- en tuchtrecht

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het
zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te
bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je
kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de
klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je
gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NBVH
https://www.hypnotherapie.nl. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede
en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de
mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken
afgehandeld.