Depressie

Depressie is een psychische aandoening die men niet moet verwarren met kortstondig emotioneel leed, angstaanvallen of neerslachtigheid die ook deel uitmaken van een depressie. Iedereen kan zich korte tijd neerslachtig voelen of af en toe angstaanvallen krijgen maar dat betekent niet dat ze aan een depressie lijden. Depressie is veel ernstiger dan dat en is een aanhoudend gevoel van verdriet, eenzaamheid, nutteloosheid en emotionele pijn. Als het niet op het juiste moment wordt behandeld kan het ertoe leiden dat een persoon suïcidaal wordt en kan proberen zichzelf schade te berokkenen of zelfmoord te plegen.

Ik benader cliënten met een depressie via verschillende invalshoeken tegelijk om de behandeling effectief te maken en de cliënten te helpen sneller te herstellen van hun ontwrichtende mentale toestand. Allereerst luisteren, begrijpen, analyseren en evalueer ik het probleem van de client en vervolgens maken we een plan.
Depressie is te behandelen en er zijn een aantal effectieve behandelingen beschikbaar.