Voice Dialogue, Ego-State, Transactionele analyse

Dit zijn werkvormen waarbij het gaat om iemands persoonlijkheidsdelen. Persoonlijkheidsdelen zijn verschillende aspecten of sub-persoonlijkheden van iemands persoonlijkheid. Ieder mens heeft een volwassen deel, een kinddeel, een ouderdeel en andere delen in zich. Deze delen kunnen als aparte individuen benaderd worden. Dit geeft je meer inzicht in je eigen persoonlijkheid.

Voorbeeld persoonlijkheidsdelen:
1.

het onschuldige, kwetsbare kind
het kind zoals het geboren wordt en het eerste levensjaar leeft: kwetsbaar, afhankelijk van anderen voor voeding, voeding en bescherming

2.

beschermer/beheerser
de peuter leert zichzelf (het kwetsbare ik) te verdedigen, probeert je weerbaar te laten zijn tegenover de buitenwereld, zodat anderen geen misbruik van je maken.

3.

de drammer
zegt wat je allemaal nog moet doen

4.

de criticus
levert voortdurend kritiek levert op alles wat je doet

5.

de perfectionist
wil alles perfect hebben

6.

de behager
wil dat je in de eerste plaats anderen behaagt, wil dat je alles doet om aardig gevonden te worden

7.

ouder-ikken
de innerlijke moeder en de innerlijke vader: bijvoorbeeld de zorgzame moeder (liefhebbend, gevend, steunend, begrijpend); de heks (boze, vernietigende moeder); de goede vader (standvastig, hulpvaardig, begrijpend, verantwoordelijk, verstandelijk); de boze vader (veroordelend en bestraffend).

8.

de instinctieve energieën
agressie, jaloezie, seksualiteit, overlevingsdrang