Nieuws

Cannabis kan Ritalin vervangen bij ADHD

Volwassenen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) gebruiken vaker cannabis. En dat heeft een (gezonde) verklaring ook: wiet reguleert de veel te drukke verkeerslichten in het hoofd van een ADHD-patiënt. En dat zonder de bijwerkingen van Ritalin!

Dat cannabis zeer behulpzaam is voor ADHD-patiënten is nu vastgesteld door onderzoekers van Brown University in Rhode Island. ADHD’ers gebruiken meer dan gemiddeld wiet, maar niet om de redenen die je misschien denkt. Ze hangen er helemaal niet lusteloos door rond, maar kunnen dankzij de marihuana juist dingen doen die ze normaal niet goed kunnen: belastingpapieren invullen, hun slaapkamer opruimen of een essay schrijven bijvoorbeeld. Voor sommige ADHD-patiënten helpt cannabis dus juist om de typische problemen met concentratie en hyperactiviteit aan te pakken!

Cannabis in plaats van Ritalin

Normaal gesproken krijgt iemand met ADHD al snel een medicijn als Ritalin of Adderall voorgeschreven om de ziekte te behandelen. Maar die farmaceutische middelen hebben ernstige bijwerkingen als slapeloosheid, gewichtsverlies en angsten. “Cannabis kan absoluut de ADHD aanpakken”, zegt Dr David Bearman uit Californië. “En de bijwerkingen zijn veel milder.” Dat cannabis dit effect heeft op mensen met ADHD ligt aan een neurotransmitter in de hersenen genaamd dopamine. De geleiding van de prikkel tussen twee zenuwcellen geschiedt via neurotransmitters, een proces dat ook wel synaps genoemd wordt. Letterlijk betekent synaps: de contactplaats tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiervezel of een zenuwcel en een kliercel, waar door geleide diffusie van ionen zenuwimpulsoverdracht plaatsvindt.

Dit proces is essentieel voor het vermogen om je te concentreren, organiseren en plannen, en voor nog meer uitvoerende functies. Bearman en andere wetenschappers geloven dat proteïnen de werking van dopamine bemoeilijken. De wetenschappers maken het inzichtelijk door een vergelijking te maken met het verkeer. Stel je een vierbaans snelwegkruising voor, waarbij de auto’s de dopamine zijn en de wegen de synaps. In een normaal functionerend brein verplaatst de dopamine zich gemakkelijk. Het brein van een ADHD-patiënt lijkt daarentegen op een zesbaans snelwegkruispunt tijdens spitsuur!

Chaos in het ADHD-brein ontcijferen

Een stimulator als Ritalin of Adderall helpt om die chaos te ontcijferen. Maar een molecuul dat in cannabis voorkomt kan ook helpen om het neurologische verkeer te reguleren. Van de meer dan 400 verschillende chemicaliën in cannabis zijn er rond de 66 cannabinoïden. Dan Madison van Stanford University: “Cannabinoïden zijn een manier voor de cruciale cellen om de verkeerslichten te regelen.” Beide genoemde wetenschappers ondervinden nog veel weerstand tegen hun idee dat cannabsi een medicijn kan zijn voor ADHD. “ADHD leidt tot risico’s en cannabisgebruik is een van deze risico’s”, zegt Dr L.C. Bidwell van Brown University. “Ons standpunt met betrekking tot medicinale cannabis is echter niet nieuw, maar we moeten opboksen tegen meer dan 100 jaar van propaganda en leugens en misverstanden”, zegt Dr Bearman.

Meer samenwerking wetenschappers en medici

Maar recente studies naar ADHD’ers die cannabis gebruiken zouden wel eens interessante gevolgen kunnen hebben voor de sceptici in het medische veld. Zo heeft Leanne Tamm van Cincinnatti Children’s Hospital Medical Center de uitvoerende functies van ADHD-patiënten onderzocht die wel en niet cannabis gebruikten. Vooraf voorspelde zij dat de blowers met ADHD de laagste scores zouden behalen in de executieve functies-test. Verrassenderwijs gaven de resultaten echter een conclusie die Bearman en andere wetenschappers al enige tijd aanhangen: cannabis kan behulpzaam zijn en niet schadelijk. Bearman pleit dan ook voor meer overleg tussen wetenschappers en doktoren. Die laatste groep is nog vaak ongelovig als het om cannabis als medicijn gaat…

Bron: rollingstoned.nl